• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

KHAMI CHARITY FUND

Quỹ Khami đã đến và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi năm học 2019 - 2020. Đây là động lực để các em ngày càng cố gắng học ...
Trao tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại mái ấm Thiên Thần là một trong những hoạt động thường xuyên của quỹ từ thiện Khami. Với phương châm vì cộng ...
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh