• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
INFORMATION FROM VU HOANG MINH

TRAO TẶNG LOA DI ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC

TRAO TẶNG LOA DI ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC

TRAO TẶNG LOA DI ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC

Sáng ngày 26/11/2022, Quỹ từ thiện Khami đã đến và trao tặng 1 loa di động hiệu Dalton TSG500X cho Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức.

z3927975892308_7249bc64c73df247eb13ebb510af4eee

z3927975892048_2bfc3f6774f6eebdf6a3c97b7140075dz3927975675128_c0b11b668a95d407eb070d289a1ca065

Ý kiến của bạn
Banner
  • Banner
  • FEATURED Product
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh