20
năm kinh nghiệm
10.000 /m2
Các nhà máy trên
toàn quốc
300
đội ngũ
nhân viên cả nước
80%
nhân viên trẻ
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh