• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh

CPWG-J1008F

Nhóm sản phẩm : Giấy bóng mờ (Coated Paper)
Tình trạng : Còn hàng
Mô tả : Coated Paper FSC/Acrylic Emulsion-S/WG62
Khổ chuẩn (mxm) : 1.060 x ≤ 2,000
Thương hiệu : OJI® Grey
Giá : Liên hệ
Hotline hỗ trợ
Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi :
+848 3767 1199
Tags:
Ý kiến của bạn

Sản phẩm khác

STT Sản phẩm Mô tả sản phẩm Chi tiết
1 CPBG-P0011 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
2 CPWG-I0004 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
3 CPWK-C1006 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
4 CPYK-E0005 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
5 CPYK-F1804 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
6 CPYK-P0032 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
7 CPYK-F1880 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
8 CPWK-C1006 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
9 CPWK-V7335 GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
10 CPWK-J1005F GIẤY BÓNG MỜ (COATED PAPER) Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh