• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 MFCWK-C0003 PCV từ tính, trong, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
2 FLWK-C1001 Vải, trắng, 100µm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMZ® xám Xem
3 FLWK-C1500S Vải satin, trắng, 115µm/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 135gsm, AMZ® xám Xem
4 TYWK-V5003 PET, trắng bóng, 25μm, TC/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 138gsm, FASSON® Xem
5 TYRE-F0029 Giấy ghép nhôm bạc, trắng/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 90gsm Xem
6 BLWK-F1801 Niêm phong dẻo/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 160gsm, AMAZON® vàng  Xem
7 BLWK-Z0585MW Niêm phong dòn/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 120gsm Xem
8 BLWK-Z1507R Niêm phong dòn/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 120gsm, GLOBE® đỏ  Xem
9 MWFWK-F0001 PVC từ tính, trắng, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
10 MFWK-F0802 PCV từ tính, trong, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
11 FPWG-C0080 Giấy tráng nhôm, bóng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
12 FPYK-C1901S Giấy tráng nhôm, bạc mờ, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 83gsm, AMAZON® xám Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh