• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 CPYK-E0005 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm Xem
2 CPYK-F1804 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
3 CPYK-P0032 Giấy trắng mờ, 90gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm  Xem
4 CPYK-F1880 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® đỏ Xem
5 CPWK-C1006 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 85gsm, KHAMISTICKER® xám Xem
6 CPWK-V7335 Giấy trắng mờ, 70gsm/Keo nước/Giấy kraft trắng, 80gsm, KHAMISTICKER® xám Xem
7 CPWK-J1005F Giấy trắng mờ, 80gsm, Keo nước/Giấy kraft, trắng, 80gsm, OJI®  Xem
8 CPWK-V0383F Giấy trắng mờ, 70gsm, Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 80gsm, FASSON®  Xem
9 CPWK-V7329F Giấy trắng mờ, 80gsm, Keo nước/Giấy kraft, trắng, 80gsm, FASSON®  Xem
10 CPCP-F0168A Giấy trắng mờ, 160gsm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 200gsm Xem
11 CPWG-I0004 Giấy trắng mờ, 80gsm, Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm  Xem
12 CPWG-C0003 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh