• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 DTWG-V0063NT Giấy cảm nhiệt trực tiếp, 72gsm, NTC, FSC/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 50gsm, FASSON® Xem
2 CPYK-J1008F Giấy trắng mờ, 80gsm, FSC/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm, OJI® Xem
3 CPWK-K1007 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 80gsm, KHAMISTICKER® xám Xem
4 CPWG-P0031 Giấy trắng mờ, 90gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm  Xem
5 CPWG-F0050 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 50gsm Xem
6 CPBG-J1001F Giấy trắng mờ, 80gsm, FSC/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm, OJI® Xem
7 CPYK-F1804 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
8 CPYK-P0032 Giấy trắng mờ, 90gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm  Xem
9 CPYK-F1880 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® đỏ Xem
10 CPWK-V7335 Giấy trắng mờ, 70gsm/Keo nước/Giấy kraft trắng, 80gsm, KHAMISTICKER® xám Xem
11 CPWK-J1005F Giấy trắng mờ, 80gsm, Keo nước/Giấy kraft, trắng, 80gsm, OJI®  Xem
12 CPWK-V0383F Giấy trắng mờ, 70gsm, Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 80gsm, FASSON®  Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh