• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

Gửi tấm lòng vàng, nâng bước đến trường Tỉnh-Thái Nguyên

Gửi tấm lòng vàng, nâng bước đến trường Tỉnh-Thái Nguyên

Gửi tấm lòng vàng, nâng bước đến trường Tỉnh-Thái Nguyên

Chương trình từ thiện diễn ra ngày 04 tháng 12 năm 2016. Tại trường tiểu học Lũng Luông, huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên.

Tập Thể CBCNV Công Ty Vũ Hoàng Minh đồng hành cùng Khami và Apzon. Tổ chức Chương Trình Từ Thiện, Gửi Tấm Lòng Vàng, Nâng Bước Đến Trường cho trẻ em tại Trường Tiểu Học Lũng Luông huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên.

15875403_561064664064113_8053463665123671956_o

15844091_561064030730843_7591681086911233649_o

15844059_561064114064168_3519857717313989389_o

15776966_561064024064177_4801488298020983816_o

Ý kiến của bạn
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh