• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

KHAMI CHARITY FUND

Chương trình từ thiện diễn ra ngày 04 tháng 12 năm 2016. Tại trường tiểu học Lũng Luông, huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên.
Sự kiện ngày 9/10/2016: bàn giao công trình sơn nước và thuốc ý tế cho Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp
Tháng 9/2017, Quỹ từ thiện Khami đã phối  hợp với cơ quan, ban ngành thuộc Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp để bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ...
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh