• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

Từ khóa: học bổng cho học sinh khó khăn

Tổng cộng tìm thấy 2 tin trong 1 trang

Quỹ Khami đã đến và trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học vượt khó năm học 2020 - 2021. Đây là động lực để các em ngày càng cố gắng học tập ...
Quỹ Khami đã đến và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi năm học 2019 - 2020. Đây là động lực để các em ngày càng cố gắng học ...
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh