• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

TIN TỨC

22/05/2018
Vẫn đề giãn giấy khi in trên máy in offset nhiều màu tờ rời là một vấn đề gây nhiều khó khăn trong việc in ấn với chất lượng cao và dẫn đến giảm năng suất cũng như tỷ lệ sản phẩm hỏng lớn. Giấy giãn không đồng đều mà thông thường theo hình rẻ quạt về hướng đuôi giấy. 
ROHS là tên viết tắt của Restriction Of Hazardous Substances , được dịch là Sự hạn chế các chất độc hại.ROHS là một bộ quy tắc tiêu chuẩn được pháp luật ...
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh