• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

Từ khóa: giay in nhiet

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Giấy in nhiệt là một loại giấy thấm tẩm hóa chất nhạy nhiệt. Khi giấy được tiếp xúc với nhiệt, hóa chất sẽ thay đổi màu (thường là màu đen) và ...
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh