• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

Trao tặng nhà tình nghĩa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

Trao tặng nhà tình nghĩa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

Trao tặng nhà tình nghĩa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp

Tháng 9/2017, Quỹ từ thiện Khami đã phối  hợp với cơ quan, ban ngành thuộc Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp để bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Nguyễn Hoàng Thảo, Quỹ từ thiện Khami đã ủng hỗ 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà này.

 

Ý kiến của bạn
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh