• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Chúng tôi là Vũ Hoàng Minh
發展歷程
武皇明公司致力於追求在每一項服務中以奉獻精神征服客戶的旅程.
Năm 2022

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới với màu sắc và tâm thế mới nhằm đánh dấu cột mốc thành tựu 20 năm.

Thương hiệu AMAZON cũng được làm mới với tên gọi mới: AMZ

Triển khai ứng dụng đặt hàng trực tuyến trên điện thoại thông minh, góp phần gia tăng sự tiện ích cho khách hàng trong việc mua hàng và quản lý đơn hàng của mình.

2019-2020年

慶祝公司成立20周年.

2018年

在河内市分支新工廠落成,產能比目前提高4倍.
并且在平陽生開設新的分支,估計規模爲縂部的30%.

2015-2016年

作爲來自德國,日本,韓國知名製造商的熱打印紙產品(熱敏紙)的正式分銷商.
擴建工廠規模比擴大新平郡工業園區的大三倍.
成功部署SAP業務管理軟件,確保與工廠生產能力升級同步.
設立KHAMI慈善基金,主要預算從銷售收入中扣除.

2009-2010年

新平工業園區工廠落成典禮.
正式是FASSON,OJI和UPM RAFLATAC等等品牌在越南的唯一分銷商.

人力資源
武皇明公司致力於完善管理以在生產和業務流程中使用最有效的資源。
河内分支
80
人員 (23%)
 
使用面積

5.600平方

米(42%)
平陽分支
20
人員 (6%)
使用面積
1.800平方米 (45%)
胡志明市工廠
300
人員 (71%)
使用面積
6.000平方米 (45%)
使命與願景
願景

是越南排名第一的自粘材料產品和服務解決方案提供商.

使命

不斷提高改進,專注於標簽材料領域.

始終爲客戶,合作夥伴,股東和人員的利益服務爲重.

社會責任與企業可持續發展.

核心價值
1
最佳的服務,最優的產品解決方案:
人員的每一項行動都是爲了客戶和合作夥伴的利益.時刻準備著爲客戶提供最優的解決方案.
2
熱忱和激情:
一個充滿熱忱和激情的團隊.專業而充滿活力.總是樂於接受和創新.
3
團結:
一個如膠似漆,堅固如山的團隊.一切共同都是爲了公司利益.
4
透明度:
透明度的業務管理系統,良好地遵守流程.確保設備高效運行.
5
良好的工作環境:
武皇明公司將爲所有人員提供發展和改善職業的機會,也是我們共同承擔社會責任的地方.
口號
"征服所有材料"
具有開發多元化,豐富產品的能力.我們準備好了:
在幾乎任何類型的表面上滿足粘附性.
解決從簡單到複雜的大多數用途.
 
我們是尋求解決方案的人,有責任協助您以最佳方式解決您的問題.
 
20
年經驗
 
10.000 /m2
全國10.000平方米的工廠
250
全國隊伍員工
80%
年輕員工
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh