• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh

PTWWG-C0050S

Nhóm sản phẩm : Màng PET
Tình trạng : Còn hàng
Mô tả : 50 μm White PET TC/Acrylic Emulsion/WG60
Khổ chuẩn (mxm) : 1.070 x ≤ 1,000
Thương hiệu : KHAMISTICKER®None logo
Giá : Liên hệ
Hotline hỗ trợ
Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi :
+8428 7300 4689
+8428 3767 1199
Tags:
Ý kiến của bạn

Sản phẩm khác

STT Sản phẩm Mô tả sản phẩm Chi tiết
1 PTMWG-C0025S PTMWG-C0025S Xem
2 PTMWG-C0050S PTMWG-C0050S Xem
3 PTCWK-F1825 PTCWK-F1825 Xem
4 PTSWK-F1825M PTSWK-F1825M Xem
5 PTSWK-F1850 PTSWK-F1850 Xem
6 PTSWK-F1825 PTSWK-F1825 Xem
7 PTGWK-F18V2 PTGWK-F18V2 Xem
8 PTGWK-F18V3 PTGWK-F18V3 Xem
9 PTGWK-F18V4 PTGWK-F18V4 Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh