• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh

PPWWG-V0227

Nhóm sản phẩm : Màng PP
Tình trạng : Còn hàng
Mô tả : 50 μm White PP TC/S692N/BG40Wh Imp
Khổ chuẩn (mxm) : 1.525 x ≤ 2,000
Thương hiệu : FASSON®
Giá : Liên hệ
Hotline hỗ trợ
Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi :
+8428 7300 4689
+8428 3767 1199
Tags:
Ý kiến của bạn

Sản phẩm khác

STT Sản phẩm Mô tả sản phẩm Chi tiết
1 PPSWG-V0272 PPSWG-V0272 Xem
2 PPSWG-C0050 PPSWG-C0050 Xem
3 PPCWG-C0050 PPCWG-C0050 Xem
4 PPPWG-F6060 PPPWG-F6060 Xem
5 PPPWG-C0060 PPPWG-C0060 Xem
6 PPSWG-F7050 PPSWG-F7050 Xem
7 PPSWG-V0148 PPSWG-V0148 Xem
8 PPCWG-F7050 PPCWG-F7050 Xem
9 PPCWG-V0062C PPCWG-V0062C Xem
10 PPPWG-F7060 PPPWG-F7060 Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh