• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh

PTSWK-F1825M

Nhóm sản phẩm : Màng PET
Tình trạng : Còn hàng
Mô tả : 25μm Silver PET/Acrylic Emulsion-P/WK170 Amazon
Khổ chuẩn (mxm) : 0.490/ 0.980/1.070 x ≤ 400
Thương hiệu : AMAZON® Red
Giá : Liên hệ
Hotline hỗ trợ
Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi :
+848 3767 1199
Tags:
Ý kiến của bạn

Sản phẩm khác

STT Sản phẩm Mô tả sản phẩm Chi tiết
1 PTWWG-C0050S MÀNG PET (WHITE PET) Xem
2 PTMWG-C0050S MÀNG PET (MATTE SILVER PET) Xem
3 PTCYK-E0025 MÀNG PET (CLEAR PET) Xem
4 PTCWK-F1825TC MÀNG PET (CLEAR PET) Xem
5 PTCWK-F1825 MÀNG PET (CLEAR PET) Xem
6 PTSWK-F1850 MÀNG PET (SILVER PET)   Xem
7 PTSWK-F1825TC MÀNG PET (SILVER PET)   Xem
8 PTSWK-F1825 MÀNG PET (SILVER PET) Xem
9 PTGWK-F18V2 MÀNG PET (LIGHT GOLD PET)   Xem
10 PTGWK-F18V3 MÀNG PET (GOLD PET)   Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh