• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
VU HOANG MINH’S PRODUCTS
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 KPYK-P0070 KPYK-P0070 Xem
2 KPYK-K0070 KPYK-K0070 Xem
3 TYWK-V5010NA.1525 TYWK-V5010NA.1525 Xem
4 TYRE-U1028 TYRE-U1028 Xem
5 CPWG-P002L CPWG-P002L Xem
6 TYWG-Q0100 TYWG-Q0100 Xem
7 BLWK-R1602 Niêm phong dẻo/ Keo nước/ Giấy Kraft trắng 160gsm, AMAZON xám Xem
8 LPWG-P0813P Giấy màu dạ quang, hồng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
9 LPWG-P0812O Giấy màu dạ quang, cam, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
10 LPWG-P0811Y Giấy màu dạ quang, vàng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
11 LPWG-P0810G Giấy màu dạ quang, xanh chuối, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
12 LPWG-P0809R Giấy màu dạ quang, đỏ, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
Banner
  • Banner
  • FEATURED Product
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh