• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
VU HOANG MINH’S PRODUCTS
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 KPYK-P0070 Giấy kraft, nâu, 70gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm Xem
2 KPYK-K0070 Kraft paper, brown, 70gsm/Acrylic Emulsion/Kraft paper, yellow, 80gsm Xem
3 TYWK-V5010NA.1525 PET, trắng bóng, 25μm, TC/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 138gsm, FASSON® Xem
4 TYRE-U1028 Giấy ghép nhôm bạc, trắng/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 82gsm, UPM® Xem
5 CPWG-P002L Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nước/Hai lớp giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
6 TYWG-Q0100 PET, trắng bóng, 25μm/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 100gsm Xem
7 BLWK-R1602 Niêm phong dẻo/ Keo nước/ Giấy Kraft trắng 160gsm, AMAZON xám Xem
8 LPWG-P0813P Giấy màu dạ quang, hồng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
9 LPWG-P0812O Giấy màu dạ quang, cam, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
10 LPWG-P0811Y Giấy màu dạ quang, vàng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
11 LPWG-P0810G Giấy màu dạ quang, xanh chuối, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
12 LPWG-P0809R Giấy màu dạ quang, đỏ, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
Banner
  • Banner
  • FEATURED Product
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh