• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
VU HOANG MINH’S PRODUCTS
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 TYWK-V5010NA.1525 PET, trắng bóng, 25μm, TC/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 138gsm, FASSON® Xem
2 TYRE-U1028 Giấy ghép nhôm bạc, trắng/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 82gsm, UPM® Xem
3 TYWG-Q0100 PET, trắng bóng, 25μm/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 100gsm Xem
4 TYWK-V5003 Aluminum laminated PET, glossy white, 25μm, TC/Hot melt/Kraft paper, white, 138gsm, FASSON® Xem
5 TYRE-F0029 Aluminum laminated paper, 105gsm/Hot melt/Kraft paper, yellow, 90gsm Xem
Banner
  • Banner
  • FEATURED Product
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh