• Tiếng Việt
 • English
 • Chinese
Chính sách trách nhiệm xã hội

Công ty Cổ phần Vũ Hoàng Minh cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn, yêu cầu của khách hàng với sự cải thiện không ngừng, bao gồm:

1. Không sử dụng lao động trẻ em
 • Công ty không sử dụng lao động trẻ em
 • Nếu có bất kỳ vi phạm nào bị phát hiện về lao động trẻ em thì Công ty sẽ có trách nhiệm hỗ trợ thỏa đáng về tài chính, cũng như những điều kiện khác để những trẻ em này được tiếp tục học tập và đến tuổi trưởng thành.

2. Không thực hiện việc sử dụng lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc

 • Công ty không tham gia hoặc hỗ trợ việc sử dụng lao động cưỡng bức và bắt buộc, cũng như không yêu cầu người lao động thế chấp hoặc giao giấy tờ tùy thân cho công ty để được thuê mướn.
 • Công ty không thu giữ một phần tiền lương, phúc lợi, tài sản, trả lương chậm, tăng ca bắt buộc.
 • Nhân viên có quyền rời khỏi nơi làm việc khi đã hoàn thành ngày làm việc theo quy định và được quyền chấm dứt hợp đồng lao động với thông báo thích hợp đến người sử dụng lao động.
 • Công ty không tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động buôn người.

3. Quyền tự do hiệp hội và thỏa ước tập thể

 • Công ty có thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nhân viên tự nguyện tham gia vào tổ chức và bầu chủ tịch công đoàn, bầu đại diện cho mình.
 • Nhân viên tự bầu đại diện cho mình và thông qua người đại diện để gửi gắm những  thông tin, ý kiến cá nhân cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở để trình lên Ban lãnh đạo công ty.
 • Không có hiện tượng công nhân, nhân viên tham gia vào tổ chức công đoàn bị phân biệt đối xử, quấy rồi, đe dọa hay trả đũa. Đại diện người lao động có quyền liên hệ với thành viên của họ tại nơi làm việc.

4. Không phân biệt đối xử

 • Công ty không phân biệt đối xử trong tuyển dụng, trả lương, đào tạo, thăng tiến, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc cho nghỉ hưu dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, đăng cấp, dòng dõi, khuyết tật, tôn giáo, giới tính, trách nhiệm gia đình, tình trạng hôn nhân, thành viên hiệp hội, quan điểm chính trị, tuổi tác hoặc bất kỳ điều kiện nào có thể làm phát sinh phân biệt đối xử.
 • Công ty không yêu cầu kiểm tra thai nghén hoặc các kiểm tra sức khỏe khác nhằm mục đích phân biệt đối xử, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc việc kiểm tra nhằm mục đích đảm bảo an toàn tại nơi làm việc cho người lao động.

5. Thi hành kỷ luật

Công ty luôn đối xử đúng đắn và tôn trọng người lao động. Không áp dụng hay bao che cho việc sử dụng  các hình thức phạt cưỡng chế tinh thần hoặc thể chất hay sỉ nhục người lao động.

6. Tuân thủ thời gian làm việc

 • Công ty tuân thủ quy định thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của Luật lao động hiện hành và công bố rõ ràng trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể.
 • Làm thêm dựa trên cơ sở tự nguyện và theo quy định của pháp luật.

7. Chỉ trả thù lao

 • Tuân thủ mức lương tối thiếu theo quy định vùng, khu vực, công việc như quy định của pháp luật.
 • Không thực hiện việc trừ lương nhằm mục đích kỷ luật.
 • Người lao động hiểu được cách tính lương, được phát phiếu tính lương để kiểm tra, đối chiếu.
 • Tiền lương ngoài giờ cao hơn bình thường và được tính theo luật lao động.
 • Người lao động thử việc cũng được tính toán chi trả đầy đủ lương, các phụ cấp theo quy định của pháp luật.

8. Hệ thống quản lý

Chính sách trách nhiệm xã hội của công ty được lập thành văn bản và được thông tin cho toàn thể người lao động, để nơi dễ nhìn thấy trong công ty, thông tin đến khách hàng và các bên liên quan. 

         

 

                                                                

Banner
 • Banner
 • sản phẩm
 • Khamicharityfund
 • Về Vũ Hoàng Minh