• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh

CPWG-J1008F

Nhóm sản phẩm : Giấy bóng mờ (Coated Paper)
Tình trạng : Còn hàng
Mô tả : Coated Paper FSC/Acrylic Emulsion-S/WG62
Khổ chuẩn (mxm) : 1.060 x ≤ 2,000
Thương hiệu : OJI® Grey
Giá : Liên hệ
Hotline hỗ trợ
Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi :
+8428 7300 4689
+8428 3767 1199
Tags:
Ý kiến của bạn

Sản phẩm khác

STT Sản phẩm Mô tả sản phẩm Chi tiết
1 CPYK-E0005 CPYK-E0005 Xem
2 CPYK-E1005 CPYK-E1005 Xem
3 CPYK-R0002 CPYK-R0002 Xem
4 CPYK-F1804 CPYK-F1804 Xem
5 CPYK-F1880 CPYK-F1880 Xem
6 CPYK-P0032 CPYK-P0032 Xem
7 CPWK-V7335 CPWK-V7335 Xem
8 CPWK-J1005F CPWK-J1005F Xem
9 CPWK-V0383F CPWK-V0383F Xem
10 CPWK-V7329F CPWK-V7329F Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh