• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh

ITWG-V0052F

Nhóm sản phẩm : Giấy cảm nhiệt gián tiếp (Indirect thermal)
Tình trạng : Còn hàng
Mô tả : Transtherm 2C FSC/S2090/BG40Wh Imp
Khổ chuẩn (mxm) : 1.525 x ≤ 2,000
Thương hiệu : FASSON®
Giá : Liên hệ
Hotline hỗ trợ
Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi :
+8428 7300 4689
+8428 3767 1199
Tags:
Ý kiến của bạn

Sản phẩm khác

STT Sản phẩm Mô tả sản phẩm Chi tiết
1 DTWG-R0065HTC DTWG-R0065HTC Xem
2 DTWG-F0062HTC DTWG-F0062HTC Xem
3 CPYK-E0005 CPYK-E0005 Xem
4 CPYK-E1005 CPYK-E1005 Xem
5 CPYK-R0002 CPYK-R0002 Xem
6 CPYK-F1804 CPYK-F1804 Xem
7 CPYK-F1880 CPYK-F1880 Xem
8 CPYK-P0032 CPYK-P0032 Xem
9 CPWK-V7335 CPWK-V7335 Xem
10 CPWK-J1005F CPWK-J1005F Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh