• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh

MWFWK-F0004

Nhóm sản phẩm : Màng từ tính trắng (White Magnetism Film)
Tình trạng : Còn hàng
Mô tả : 150μm White Magnetical PVC/None/WK145
Khổ chuẩn (mxm) : 0.535 x 200
Thương hiệu : AMAZON® None logo
Giá : Liên hệ
Hotline hỗ trợ
Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi :
+8428 7300 4689
+8428 3767 1199
Tags:
Ý kiến của bạn

Sản phẩm khác

STT Sản phẩm Mô tả sản phẩm Chi tiết
1 KPYK-P0070 KPYK-P0070 Xem
2 KPYK-K0070 KPYK-K0070 Xem
3 TYWK-V5010NA.1525 TYWK-V5010NA.1525 Xem
4 TYRE-U1028 TYRE-U1028 Xem
5 CPWG-P002L CPWG-P002L Xem
6 TYWG-Q0100 TYWG-Q0100 Xem
7 MFCWK-F0003 MFCWK-F0003 Xem
8 FLWK-C1001 FLWK-C1001 Xem
9 TYWK-V5003 TYWK-V5003 Xem
10 TYRE-F0029 TYRE-F0029 Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh