• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
thông tin từ Vũ Hoàng Minh

Hỗ trợ chi phí y tế và sơn nước cho TTNDBTTE Gò Vấp

Hỗ trợ chi phí y tế và sơn nước cho TTNDBTTE Gò Vấp

Hỗ trợ chi phí y tế và sơn nước cho TTNDBTTE Gò Vấp

Sự kiện ngày 9/10/2016: bàn giao công trình sơn nước và thuốc ý tế cho Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Trẻ Em Gò Vấp

Tháng 10/2016, sau một khoảng thời gian ngắn thành lập quỹ từ thiện Khami, BQL Quỹ đã có buổi làm từ thiện đầu tiên cho Quỹ, với việc hỗ trợ Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp thực hiện sơn lại một phần Trung Tâm, và hỗ trợ chi phí y tế, giúp cho các em có nơi tốt hơn, điều kiện y tế đầy đủ hơn:

 

14671144_518807528289827_818709351405800026_n

Tập thể CBCNV Công ty Vũ Hoàng Minh cũng đồng hành với quỹ Khami, đã đồng góp thêm cho Trung Tâm.

 

 

 

Ý kiến của bạn
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh