• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 MFCWK-F0003 PCV từ tính, trong, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
2 FLWK-C1001 Vải, trắng, 100µm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMZ® xám Xem
3 TYWK-V5003 PET, trắng bóng, 25μm, TC/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 138gsm, FASSON® Xem
4 TYRE-F0029 Giấy ghép nhôm bạc, trắng/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 90gsm Xem
5 BLWK-F1801 Niêm phong dẻo/Keo dầu/Giấy kraft, trắng, 160gsm, AMAZON® vàng  Xem
6 BLWK-Z0585MW Niêm phong dòn/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 120gsm Xem
7 BLWK-Z1507R Niêm phong dòn/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 120gsm, GLOBE® đỏ  Xem
8 MWFWK-F0001 PVC từ tính, trắng, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
9 MFWK-F0802 PCV từ tính, trong, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
10 FPYK-C1901S Giấy tráng nhôm, bạc mờ, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 83gsm, AMAZON® xám Xem
11 FPYK-C1902G Giấy tráng nhôm, vàng mờ, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 83gsm, AMAZON® xám Xem
12 LPYK-F1809A Giấy màu dạ quang, đỏ, 80gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh