• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 CPWG-P002L Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nước/Hai lớp giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
2 TYWG-Q0100 PET, trắng bóng, 25μm/Keo nóng/Giấy glassine, trắng, 100gsm Xem
3 BLWK-R1602 Niêm phong dẻo/ Keo nước/ Giấy Kraft trắng 160gsm, AMAZON xám Xem
4 LPWG-P0813P Giấy màu dạ quang, hồng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
5 LPWG-P0812O Giấy màu dạ quang, cam, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
6 LPWG-P0811Y Giấy màu dạ quang, vàng, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
7 LPWG-P0810G Giấy màu dạ quang, xanh chuối, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
8 LPWG-P0809R Giấy màu dạ quang, đỏ, 80gsm/Keo nước/Giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
9 KPYK-P0070 Giấy kraft, nâu, 70gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm Xem
10 CPWG-F002L Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nước/Hai lớp giấy glassine, trắng, 60gsm Xem
11 MFCWK-F0003 PCV từ tính, trong, 150μm/Không keo/Giấy kraft, trắng, 145gsm Xem
12 FLWK-C1001 Vải, trắng, 100µm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 170gsm, AMZ® xám Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh