• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese
Sản phẩm của Vũ Hoàng Minh
STT Sản phẩm Mô tả chung Chi tiết
1 CPBG-J1001F Giấy trắng mờ, 80gsm, FSC/Keo nước/Giấy glassine, xanh, 60gsm, OJI® Xem
2 CPYK-R1002 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMZ® vàng Xem
3 CPYK-J1008F Giấy trắng mờ, 80gsm, FSC/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm, OJI® Xem
4 CPYK-F1804 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® xanh Xem
5 CPYK-P0032 Giấy trắng mờ, 90gsm/Keo nước/Giấy kraft, vàng, 80gsm  Xem
6 CPYK-F1880 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy kraft, vàng, 80gsm, AMAZON® đỏ Xem
7 CPWC-R1002 Giấy trắng mờ, 80gsm/Keo nóng/Giấy CCK, trắng, 80gsm, AMZ xám Xem
8 CPWK-V7335 Giấy trắng mờ, 70gsm/Keo nước/Giấy kraft trắng, 80gsm, KHAMISTICKER® xám Xem
9 CPWK-J1005F Giấy trắng mờ, 80gsm, FSC/ Keo nước/Giấy kraft, trắng, 80gsm, OJI®  Xem
10 CPWK-V0383F Giấy trắng mờ, 70gsm, FSC/Keo nóng/Giấy kraft, trắng, 80gsm, FASSON®  Xem
11 CPWK-V7329F Giấy trắng mờ, 80gsm, FSC/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 80gsm, FASSON®  Xem
12 CPCP-F0168A Giấy trắng mờ, 160gsm/Keo nước/Giấy kraft, trắng, 200gsm Xem
Banner
  • Banner
  • sản phẩm
  • Khamicharityfund
  • Về Vũ Hoàng Minh